Meny

Aktuellt

Nationell risk- och förmågebedömning 2016

2016 / 04 / 15

Tillwebben

Varje år rapporterar MSB en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen.

I årets samlade bedömning identifierar MSB fem utvecklingsområden och fem förmågor och arbeten som behöver utvecklas ytterligare.

Rapporten finns här: Nationell risk- och förmågebedömning 2016

Lite extra intressant är de faktum som MSB identifierar kring arbetet med informations- och cybersäkerhet. MSB lyfter fram det som även vi på SAFESIDE ofta träffar på, att verksamheterna tenderar att fokusera på tillgänglighet men glömmer bort de övriga aspekterna riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. MSB lyfter fram några sektorer i samhället i rapporten där det förefaller som anmärkningsvärt att dessa aspekter saknas tex. inom hälso- och sjukvård där riktighet och konfidentialitet nästan är helt utlämnat.

// Sven-Olof Wiklund Informationssäkerhetskonsult på SAFESIDE

I oktober 2016 gick SAFESIDE ihop med det finska cyber security företaget Nixu. Tillsammans har vi ambitionen att vara med och skapa en säkrare värld och ett väl fungerade digitalt samhälle. Sammanslagningen innebär att vi kommer kunna erbjuda våra tjänster till företag inom hela Europa samt ge oss tillgång till fler konsulter och ett breddat utbud.

SAFESIDE byter nu namn till Nixu.

nixu-modal-logo