Meny

Tjänster

Vill du skapa effektivitet och verksamhetsnytta genom att hitta rätt nivå av risktagande och säker informationshantering? Då behöver du säkerställa att din organisation har rätt skydd av affärskritisk information och hög tillgänglighet.

Nu för tiden vet de allra flesta personer som har verksamhetsansvar att de ansvarar för att verksamhetens affärskritiska information inte kommer i orätta händer eller försvinner. Däremot är det långt från alla som vet vilken nivå på säkerhet som är rätt för just deras verksamhet. SAFESIDES modeller och metoder är utvecklade för att på ett så enkelt och pragmatiskt sätt som möjlighet säkerställa att företag säkrar sin affärskritiska information och på så sätt optimerar verksamhetsnyttan och minskar riskerna för incidenter.

Informationsklassning

En av grunderna i att skapa säker informationshantering.

Riskhantering

Systematisk metod för att skydda en verksamhet mot oönskade incidenter.

It-revision

Granskning av företagets IT ger en effektivare intern kontroll.

Säkerhetsarkitektur

Säkerställer att en önskad säkerhetsnivå upprätthålls.

Kravhantering

En förutsättning för att köpa och efterleva säkra tjänster.

Awareness

Medarbetarnas kunskap är en förutsättning för säker information.

I oktober 2016 gick SAFESIDE ihop med det finska cyber security företaget Nixu. Tillsammans har vi ambitionen att vara med och skapa en säkrare värld och ett väl fungerade digitalt samhälle. Sammanslagningen innebär att vi kommer kunna erbjuda våra tjänster till företag inom hela Europa samt ge oss tillgång till fler konsulter och ett breddat utbud.

SAFESIDE byter nu namn till Nixu.

nixu-modal-logo